Krok w kierunku nowoczesnego spełnienia potrzeb klienta. Rozmowy o termowizji - Bartosz Tokarski EIB SA

Termowizja to nowa usługa, którą ubezpieczyciele chcą zaspokoić oczekiwania klientów, a te rosną. Brokerzy szukają nowych usług, które zapewnią wartość dodaną klientom tak, aby obsługa ubezpieczeniowa była pełniejsza. Klientom już nie zależy tylko na tym, żeby zapłacić składkę, dostać odszkodowanie. Chcą po gospodarsku, profesjonalnie zarządzać posiadanym majątkiem.

Jak pokazali eksperci ERGO Hestii, pożary generują około połowy ogólnej wartości szkód. Tym samym jest to najistotniejsze ryzyko dla przedsiębiorcy. Dotychczas badania termowizyjne nie były tak szeroko dostępne, chociażby z racji kosztów związanych z zakupem samego sprzętu. Jest on teraz tańszy i powinna go posiadać każda większa organizacja. Wierzę, że dzięki temu takie usługi oferowane przez ubezpieczycieli będą się rozpowszechniały, tym bardziej, że to krok w kierunku nowoczesnego spełnienia potrzeb klienta. ERGO Hestia i oferowana przez nią usługa termowizji odpowiada na te potrzeby.
Bartosz Tokarski

Materiał filmowy

*Źródło Dziennik Ubezpieczeń