Ze świata analogowego do cyfrowych usług i obsługi ubezpieczeń masowych

Pod koniec kwietnia odsłoniliśmy drugi element nowej oferty ubezpieczeń korporacyjnych Ergo Hestii - Hestia Corporate Solutions. Rynkowy debiut platformy Cumulus Evo to nasza odpowiedź na zapotrzebowania brokerów i agentów. To całkowicie nowa, technologicznie zaawansowana platforma, która w sposób radykalny uprości pracę pośrednikom zajmującym się wystawianiem polis OC zawodu, NNW i kosztów leczenia oraz organizacjom, które w imieniu swoich członków negocjują ofertę ubezpieczeniową.

Cumulus Evo umożliwia wystawienie polisy OC profesjonalistom z wielu różnych dziedzin. Jest to ważne szczególnie w przypadku, gdy klientem są osoby wykonujące nietypowe zawody, które niosą ze sobą specyficzne ryzyka.

Nasza oferta jest tak skonstruowana, aby narzędzie nadawało się do obsługi każdego typu umowy OC zawodowego, z którą pośrednik chce wyjść na rynek. Jeżeli ktoś ma pomysł, aby ubezpieczać grupę zawodową instruktorów pływania, psychologów, czy dowolną inną, to eksperci HCS mogą stworzyć taki program, a Cumulus Evo będzie dostosowany do jej obsługi.

Kto jest klientem?
W ubezpieczeniu OC zawodu ubezpieczyciele patrzą na profesjonalistów przez pryzmat reprezentujących ich izb, związków i stowarzyszeń, w których są zrzeszeni. Dla pośrednika to właśnie tego rodzaju gildie są bezpośrednimi klientami. Osoba ubezpieczana opiera się wtedy na rekomendacji organizacji, do której przynależy - nie podejmuje się samodzielnego poszukiwania ochrony ubezpieczeniowej.

Zaawansowana technologia
Przewagą, jaką możemy zaoferować w ramach Hestii Corporate Solutions, jest zaawansowana technologia, która automatyzuje proces specjalistycznej obsługi masowej. Pozwala to uprościć i skrócić cykl obiegu dokumentów i informacji między pośrednikiem, jego klientami i Ergo Hestią. Platforma Cumulus Evo umożliwia rejestrację i ewidencję certyfikatów, stworzenie umów generalnych, dostęp do centrum informacji oraz raportów. Dodatkowo pozwala masowo importować do systemu dane setek, a nawet tysięcy ubezpieczonych w ramach jednej grupy.

Okiem brokerów
Podczas trzech kwietniowych konferencji w Sopocie, Katowicach i Warszawie, na których Ergo Hestia po raz pierwszy zaprezentowała platformę Cumulus Evo, rozmawialiśmy z brokerami, którzy jako pierwsi otrzymali dostęp do nowego systemu. To oni na co dzień pracują z klientami i najlepiej identyfikują potrzeby rynku ubezpieczeń. W kolejnych artykułach na łamach Dziennika Ubezpieczeniowego chcemy przedstawić Państwu kilka z tych rozmów. Zapraszamy do lektury i współpracy z Hestią Corporate Solutions.

Kamil Bara
Dyrektor Biura Ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej Ergo Hestii

Źródło: Dziennik Ubezpieczeniowy