Druga odsłona Hestii Corporate Solutions – premiera internetowej platformy Cumulus Evo

Rynkowy debiut platformy Cumulus Evo ERGO Hestia zorganizowała w trzech miastach: Katowicach, Sopocie i Warszawie. Ponad trzystu brokerów i agentów miało okazję szczegółowo poznać mechanizm i funkcjonalność mobilnego narzędzia, które będą mogli wykorzystywać pośrednicy i ich klienci.

- Cumulus Evo to całkowicie nowa, technologicznie zaawansowana platforma, która w sposób radykalny uprości pracę pośrednikom zajmującym się wystawianiem polis OC zawodu, NNW i kosztów leczenia oraz organizacjom, które w imieniu swoich członków negocjują  ofertę ubezpieczeniową – wyjaśnia Kamil Bara, dyrektor Biura Ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej ERGO Hestii.   

W ubezpieczeniach obowiązkowych dla grup zawodowych produktem oferowanym przez ubezpieczycieli stał się program, jednolita oferta dla wszystkich członków zrzeszonych w konkretnej organizacji, a nie indywidulanie kierowana do każdego „zawodowca” oferta. Klientem bezpośrednim ubezpieczyciela jest najczęściej jeden kontrahent (izba zawodowa, stowarzyszenie, związek zawodowy), który spaja grupę i negocjuje warunki z towarzystwem ubezpieczeń w imieniu setek lub tysięcy ubezpieczonych.

ERGO Hestia, rozwijając nową ofertę ubezpieczeń korporacyjnych – Hestia Corporate Solutions – doszła do wniosku, że najefektywniejszy model dystrybucji masowych ubezpieczeń przystosowanych dla potrzeb konkretnych grup zawodowych osiągnie tworząc prostą i intuicyjną platformę internetową.  Takie rozwiązanie pozwala zaoferować zarówno pośrednikom jak i klientom możliwość usprawnienia całego procesu  - od negocjacji warunków ochrony, jej zakresu i ceny aż do zadań związanych z obsługą czy wymianą lub aktualizacją niezbędnych danych i informacji. Eliminacja konieczności bezpośredniego kontaktu, ręcznego wypełniania tradycyjnych druków i formularzy – słowem łatwiejszy dostęp do każdej polisy - w sposób oczywisty nie tylko usprawnia cały proces ale też istotnie ogranicza ryzyko wprowadzenia błędnych danych i co najważniejsze obniża koszty. Bonusem jest też zaoszczędzony czas, który wszystkie zaangażowane strony mogą przeznaczyć na przykład na akwizycję nowych klientów czy zwyczajnie inne zadania.

Z tego względu najefektywniejszą metodą dystrybucji jest elektroniczna platforma, która usprawnia proces komunikacji pomiędzy organizatorem programu i jego adresatami. Łatwiejszy dostęp do polisy obniża koszty obsługi programu (eliminacja ręcznego wystawiania dokumentów, rozliczeń, korespondencji), ale też pozwala skupić się na wdrażaniu i promocji dodatkowych rozwiązań.