Ile zajmuje ubezpieczenie wszystkich pracowników? Możesz to zrobić w minutę

Ubezpieczyciele konkurują ze sobą nie tylko samym produktem, ceną czy siłą i wiarygodnością marki, ale też coraz częściej łatwością obsługi, dostępnością i nowoczesnością zaplecza technologicznego. Rosnący poziom cyfryzacji upraszcza pracę agentów i brokerów.

Obecnie obowiązkowe ubezpieczenie zawodowe dotyczy kilkudziesięciu różnych profesji: związanych z medycyną, prawem czy branżą budowlaną jak np. inżynierowie czy architekci, organizatorzy imprez czy… detektywi. Rzadko, kiedy oferuje się im pojedyncze ubezpieczenia, a raczej jednolite programy dla całych grup, gdzie klientem jest izba zawodowa, stowarzyszenie, związek zawodowy albo inna gildia reprezentująca interesy setek lub tysięcy ubezpieczonych.

Taką platformą jest udostępniony właśnie pośrednikom i klientom. w ramach Hestia Corporate Solutions, system Cumulus Evo. Dzięki niemu brokerzy i agenci w znacznie prostszy i zdecydowanie szybszy sposób mogą masowo oferować i obsługiwać programy ubezpieczeniowe stworzone z myślą o konkretnych zawodach i specjalizacjach. Pozwala on wystawiać polisy OC zawodu, NNW i KL.

- Tworząc aplikację Cumulus Evo skupialiśmy się na intuicyjnych rozwiązaniach ułatwiających obsługę sprzedaży oferty ubezpieczeniowej. Wielotransakcyjność i elastyczność systemu umożliwia zbudowanie wielowymiarowych programów ubezpieczeniowych, a dopasowane modele współpracy z pośrednikami będą wzmacniały wizerunek w oczach klientów - wyjaśnia Łukasz Białous, menedżer projektu Hestia Corporate Solutions.

- Rozwijając nową ofertę ubezpieczeń korporacyjnych wiedzieliśmy, że najefektywniejszy model dystrybucji masowych ubezpieczeń przystosowanych dla potrzeb konkretnych grup zawodowych osiągniemy tworząc prostą i intuicyjną platformę internetową. W ten sposób damy zarówno pośrednikom jak i klientom możliwość usprawnienia całego procesu  - od negocjacji warunków ochrony, jej zakresu i ceny, aż do zadań związanych z obsługą, czy wymianą lub aktualizacją niezbędnych danych i informacji. Nie ma już potrzeby bezpośredniego kontaktu, ręcznego wypełniania druków i formularzy. Łatwiejszy dostęp do każdej polisy nie tylko usprawnia cały proces, ale też ogranicza ryzyko wprowadzenia błędnych danych i obniża koszty. Bonusem jest też zaoszczędzony czas, który wszystkie zaangażowane strony  mogą przeznaczyć na przykład na akwizycję nowych klientów - dodaje.

Pierwsza prezentacja platformy Cumuls Evo odbyła się w Sopocie z udziałem ponad setki pośredników. Kolejne spotkania ERGO Hestia zorganizowała dla agentów i brokerów w Katowicach i Warszawie.

Źródło: WNP